Thông tin người thụ hưởng (cho các giao dịch chuyển khoản):

  • Công ty TNHH Tốt và Xanh
  • Số tài khoản: 112600-513888
  • Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Bà Rịa Vũng Tàu

Nếu gặp khó khăn trong việc thanh toán, Quý khách vui lòng liên hệ với Badger Việt Nam theo số điện thoại 0931.865.843 hoặc email info@badgerbalm.com.vn