Chào mừng quý khách ghé thăm website chính thức của Badger Việt Nam.

Chúng tôi rất mong quý khách vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa quý khách và Badger Việt Nam như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, quý khách (người sử dụng) công nhận rằng đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

Badger Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

SỬ DỤNG EMAIL

Khi mua hàng trên website www.badgerbalm.com.vn hoặc gửi email cho chúng tôi hoặc nhận email từ chúng tôi, quý khách đồng ý rằng các giao dịch và thư tín qua email có giá trị pháp lý như những giao dịch hay thư tín dưới các hình thức khác.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chúng tôi luôn cố gắng ở mức cao để mô tả sản phẩm, gồm cả hình ảnh màu sắc, một cách chính xác nhất; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung website này không có sơ suất nào, hoặc chính xác như quý khách đang mong đợi.

Thông tin về sản phẩm nhằm mục đích hướng dẫn định hướng và không thể dùng thay thế tư vấn hay khám chữa bệnh của các bác sỹ, hay chuyên gia chuyên ngành trong các trường hợp bệnh lý.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ MIỄN TRÁCH

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này, hệ thống máy chủ của nó, hay các email là không có chứa các virus máy tính. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp, hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng trang web này, trừ khi Luật pháp hiện hành quy định khác đi.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Nếu sử dụng trang web này, quý khách có trách nhiệm bảo mật cho tài khoản của mình, và đồng ý chịu trách nhiệm cho các giao dịch phát sinh từ tài khoản cũng như sử dụng password hợp lệ của quý khách.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng vào khách thăm trang web này. Thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ hay bán cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có thắc mắc liên quan, hoặc tham khảo thêm về Chính sách bảo mật tại đây.