Như bạn có thể biết, hầu hết mọi thứ mà Badger sản xuất được chứng nhận hữu cơ bởi USDA. Tuy nhiên đây là một tiêu chuẩn cho thực phẩm, có nghĩa là những thứ như oxit kẽm không được phép sử dụng trong một sản phẩm hữu cơ được chứng nhận. Lý do là USDA không muốn bạn ăn những thứ có chứa oxit kẽm.

May mắn thay, tiêu chuẩn NSF cũng nghiêm ngặt tương tự như USDA nhưng cho phép chứng nhận các thành phần có trong mỹ phẩm. Bằng cách này bạn biết rằng kem chống nắng của Badger chứa một hầu hết các thành phần hữu cơ! Trong hầu hết các trường hợp tỷ lệ này khoảng 98% (tỷ lệ chính xác được in ở mặt trước của nhãn, ngay bên cạnh logo NSF).


Nguồn: Badgerbalm. 

Dịch bởi Good & Green Co. Ltd.